Presentació

El Departament de Ciències Socials és el responsable de l'organització dels continguts curriculars vinculats a les disciplines Geografia i Història, tant a l'ESO com en el Batxillerat.