Professorat

Aquest és l'Equip Docent del Departament de Matemàtiques de l'IES Joan Miró:

 


 


 
 

 Elisabet Escalé
Llicenciada en Matemàtiques

Cap d'estudis
 Mercedes Falcón
Llicenciada en  Químiques

Cap de Departament
Cristina Mora
Llicenciada en Matemàtiques


 Bartolomé Clofent

Llicenciat en
Francisco Perelló

Llicenciat en Físiques

Tutor 3rESOA