Professorat

En el curs 2017/2018 aquesta és la distribució del professorat del departament en els diferents nivells:

  A  B C Diversitat Optativa
 1r ESO Elisabet                  Eugènia Cristina Mora Olga 
 2n ESO Eugènia Cristina González Cristina Mora Olga 
 3r ESO Eugènia Cristina González Mercedes Cristina González Montse B
 4t ESO Elisabet Cristina González Mercedes Olga, Cristina Mora 
 1r BAT Cristina Mora Mercedes / Eugènia   
 2n BAT Elisabet  Mercedes   

I els càrrecs són els següents:

Elisabet Escalé: Cap d'Estudis
Cristina Mora: Cap de Departament
Eugènia Colell: Tutora 2n ESO A
Cristina González:Tutora 3r ESO B
Mercedes Falcón: Tutora 1r Batxillerat B