Presentació

 
Benvinguts al Departament de francès de l'IES Joan Miró
 
Professorat:
 

Nathalie Honoré Devulder
Catedràtica de francès llicenciada en filologia romànica


Francès, segona llengua estrangera:
Presentació de l'assignatura:
Els alumnes que vulguin estudiar una segona llengua estrangera poden fer-ho escollint l'optativa de francès a 1r d'ESO.

Aquesta optativa s'ofereix a tots els nivells de l'educació secundària obligatòria, des de 1r  fins a 4t d'ESO, així com a 1r de Batxillerat i té òbviament un caràcter de continuïtat de tal manera que en acabar els seus estudis l'alumnat acrediti el nivell  B1 del Marc Europeu.

El nombre d'hores setmanals per nivell és el següent:
1r d'ESO: 3 hores setmanals
2n d'ESO:3 hores setmanals
3r d'ESO: 2 hores setmanals
4t d'ESO: 3 hores setmanals
1r de Batxillerat: 4 hores setmanals

Advertència:
Com que es tracta d'una optativa amb continuïtat, es recomana que l'alumnat que esculli francès no tingui dificultats d'aprenentatge en les altres llengües curriculars (català i castellà sobretot).
 
Ċ
NATALIA HONORE DEVULDER,
24 de juny 2013, 5:38
ĉ
NATALIA HONORE DEVULDER,
28 de juny 2011, 3:40
ĉ
NATALIA HONORE DEVULDER,
29 de juny 2012, 7:24
ĉ
NATALIA HONORE DEVULDER,
28 de juny 2011, 7:57
Comments