Professors i professores

Professorat:
  • Montserrat Duch              
  • Maria Fortuny
  • Dolors Mateo
  • Balbi Iglesias
Us donem la benvinguda a la pàgina del Seminari de Llengua Catalana i Literatura de l’IES Joan Miró. El seminari està  format per  4 professores que impartim totes les assignatures tant de llengua  catalana com de literatura  a  l’ESO i Batxillerat.

La Montserrat Duch és Cap de Seminari,  la Maria Fortuny és tutora de 4t d'ESO,  la Dolors Mateo és tutora de 1r de Bstxillerat,  i totes quatre treballem alhora per tal d'aconseguir que els nostres alumnes:

- Millorin els seu nivell oral i escrit de llengua catalana.
- S'afeccionin a la lectura
- Siguin creatius en diferents tipus de textos escrits.
                                                                                              RAMON LLULL: ART  I CIÈNCIA

SETÈ CENTENARI (1232-1316) Resultat d'imatges de ramon llull


Subpàgines (1): Deures d'Estiu