Professors i professores

Professorat:              
  • Maria Fortuny
  • Dolors Mateo
  • Balbi Iglesias
  • Clara Ortega
Us donem la benvinguda a la pàgina del Seminari de Llengua Catalana i Literatura de l’IES Joan Miró. El seminari està  format per  4 professores que impartim totes les assignatures tant de llengua  catalana com de literatura  a  l’ESO i Batxillerat.

La Maria Fortuny és Cap de Departament,  la Balbi Iglesias és tutora de 4t d'ESO,  la Dolors Mateo és tutora de 2n de Batxillerat,  i totes quatre treballem alhora per tal d'aconseguir que els nostres alumnes:

- Millorin els seu nivell oral i escrit de llengua catalana.
- S'afeccionin a la lectura
- Siguin creatius en diferents tipus de textos escrits.
                                   
         
                                                           2018: ANY PEDROLO i ANY FABRA
Commemorem el centenari del naixement de Manuel de Pedrolo i els 100 anys de la publicació de la Gramàtica catalana de Pompeu Fabra i els 150 del seu naixement.


2016. RAMON LLULL: ART  I CIÈNCIA

SETÈ CENTENARI (1232-1316) Resultat d'imatges de ramon llull


Subpàgines (1): Deures d'Estiu