Professorat


ÀREA

MATÈRIA

PROFESSORAT

Hores per setmana

Tutoria

Tutoria

Monts REIG

1

Matemàtiques

Matemàtiques

Alex ESTEVE

Bartomeu CLOFENT

4

Àrea de Llengües

Llengua Estrangera

Monts REIG

3

Castellà

Mariana GARCIA

3

Català

Gemma MUNNÉ

Balbi IGLESIAS

4

 

Ciències

 

Naturals

Monts REIG

3

Socials

Mariana GARCIA

3

Tecnologia

Monts REIG

2

Educació Física

Educació Física

Ricardo DIÉGUEZ

Rubén MORACHO

2