Presentació

Benvinguts a la pàgina del seminari de Llengua Anglesa de l’IES Joan Miró. Aquí trobareu informació sobre les persones que hi treballem. També podeu trobar les programacions dels diferents cursos amb els objectius principals, temporitzacions i criteris d’avaluació.

L’anglès és una assignatura comuna obligatòria que s’imparteix a tots els nivells de l’ESO i el Batxillerat. Apart de la matèria comuna, el seminari ofereix assignatures optatives relacionades amb l’idioma.

L’objectiu principal del nostre departament és que els alumnes aprenguin a expressar-se en anglès,  especialment de forma oral.

És igualment important que aprenguin a interpretar textos orals i escrits. Una cosa i altra els portarà la capacitat de produir textos escrits.

Estudiar anglès és aprendre a parlar. La clau per assolir aquest objectiu és el treball continuat a classe (sobretot) i a casa així com la participació activa i constructiva a les activitats didàctiques que s’hi duen a terme.

Comments