PROPOSTES DIDÀCTIQUES PER TREBALLAR L'EDUCACIÓ FÍSICA DE FORMA GLOBAL I INTERDISCIPLINAR

1. CURS 2014-15
Aquest recull de propostes didàctiques (de la número 1 fins la 10) han estat dissenyades, provades, creades i publicades per els deu membres del grup de treball: PROPOSTES DIDÀCTIQUES PER TREBALLAR L'EDUCACIÓ FÍSICA DE FORMA GLOBAL I INTERDISCIPLINAR dins del marc del Pla de Formació de Zona del Vallès Oriental I (codi d'activitat: A130041A13. Curs 2014-2015).

Samuel Abella Cordero
Josep María Balaguer Quintana
Dolors Caballero Barbosa
David Chaler Villanueva
Josep Matamoros González
Elena Orts Garcia
Encarna Pérez Moreno
Cecilia Pozo Rodas
Marisa Villalba Espert
Lídia Xícola Izquierdo


2. CURS 2015-16
Aquest recull de propostes didàctiques (de la número 11 fins la 12han estat dissenyades, provades, creades i publicades per els sis membres del grup de treball: PROPOSTES DIDÀCTIQUES PER TREBALLAR L'EDUCACIÓ FÍSICA DE FORMA GLOBAL I INTERDISCIPLINAR dins del marc del Pla de Formació de Zona del Vallès Oriental I (codi d'activitat: A130051A13. Curs 2015-2016)

Cinta Andreu Chavarria
Dolors Caballero Barbosa
David Chaler Villanueva
Elena Orts Garcia
Jordi Pujol Gaja
Lídia Xícola Izquierdo