1. Biblioteca Escolar- Grup de treball

Objectius generals per les biblioteques escolars del districte de Sants Montjuïc
Compartir
Les informacions, novetats, recomanacions, orientacions, lectures i idees al voltant de la lectura i les biblioteques escolars.

Elaborar
Propostes de dinamització de la lectura.
Criteris de bones pràctiques
Reculls bibliogràfics i preparació de bibliomaletes
Presentacions digitals de les Biblioteques

Formar (nos)
Proposar i realitzar sessions de formació complementaria en el sí del seminari.