Ajuda de GEPSE en "Entorn de Centre"

El GEPSE serveix per portar al dia l’inventari del material informàtic del Centre i de manera molt important per declarar les incidències relatives a les avaries així com portar les dades relatives a les garanties i manteniment del material. És necessari remarcar que, pel que fa al material de nova dotació del Departament, en el GEPSE hi ha els documents d’instal·lació, configuració,… i heu d'emplenar els formularis d’instal·lació, donant la conformitat de la instal·lació o els punts en desacord si s'escau.

Totes les gestions al GEPSE les han de fer persones degudament registrades (amb identificador de la XTEC) i entraran a l’aplicatiu utilitzant l’identificador i la contrasenya XTEC.

http://www.xtec.cat/gepse Enllaç a GEPSE

Quan s'accedeix a GEPSE en entorn de centre es poden seleccionar 3 tipus d'actuacions: Equipament TIC, Infraestructura de cablatge i gestió de permisos.Equipament TIC

Equipament TIC

GEPSE

Permet gestionar instal·lacions i desplegaments d'equipament TIC. Gestió d'avaries (maquinari TIC en garantia i manteniment i instal·lacions HEURA). Esdevindre una eina d'inventari per als centres.

  Infraestructura de cablatge

Infraestructura de cablatge

Projecte HEURA

Es tracta d'un mòdul incorporat a l'aplicatiu GEPSE per gestionar el projecte HEURA, durant el procés d'instal·lació i implantació de la infraestructura de cablejat de dades i elèctric. 

  Gestió de permisos GEPSE

Gestió de permisos GEPSE

Alta / modificació usuaris

Els Permisos de GEPSE es concedeixen des de la mateixa  aplicació i és el director del centre qui té les atribucions de poder donar-los o bé treure’ls.