Química‎ > ‎

Equilibri químic

Equilibri químic

Resum: construcció que introdueix el concepte d'equilibri químic d'una reacció reversible. S'estudia l'establiment d'un equilibri homogeni en fase gas a partir de l'evolució amb el temps de les concentracions de reactius i productes i de les velocitats de les reaccions directa i inversa.

Fitxers: http://ggbtu.be/m145913

Equilibri químic i quocient de reacció

Resum: construcció que mostra l'evolució de les concentracions de reactius i productes en una reacció reversible fins que s'assoleix l'equilibri químic. Es calcula el quocient de reacció i la constant d'equilibri Kc.

Fitxers: http://ggbtu.be/m145914