Curs 2016-17


FORMACIÓ  INTERNA  DE  CENTRE  (FIC)

Del currículum a l'aula del cicle 0-3 - Llar d'infants El Blauet

Treball per projectes amb TAC - Escola Salvador Sanromà


ASSESSORAMENT

Aprenentatge Cooperatiu. Escola Aqua Alba

Treball Cooperatiu.  Institut Giola

Treballem per Projectes. IE La Tordera


TALLER

Fem Dansa al Baix Montseny

Dansa a les escoles de Cardedeu

Ball de bastons

Fira Matemàtica Carde9+1

L'entorn entra a l'aula: Pensem, Fem, Parlem i Sentim a partir de conèixer el Montseny


SEMINARI  D'EQUIPS  DE  CENTRE

Educació per a la sostenibilitat. Escoles verdes

Referents de Suport Vital Bàsic als centres


SEMINARI  DE  COORDINACIÓ

Coordinació en tecnologia de l'aprenentatge i coneixement SEMTAC

Formació en xarxa de professionals que fan suport a la inclusió SEEZ - MEE

Formació en xarxa de professionals que fan suport a la inclusió SEEZ - POE (acccés usuari xtec)

Coordinació d'equips directius

Coordinació Primària-Secundària de Sant Celoni

Coordinació Primària-Secundària de Llinars i Vilamajor

Coordinació Primària-Secundària de Cardedeu

Coordinació Primària-Secundària de Palautordera


CURS


Comments