Pàgina d'inici

Aquí trobaràs un guió per elaboar la teva notícia. A cada pàgina tindràs la informació necessària per poder-te guiar i ser un fantàstic corresponsal de telenotícies.
Recorda que la notícia ha de tenir tres apartats...

  • Encapçalament; és el fragment de notícia que resumeix una miqueta el que diràs. Serà el fragment que diran els presentadors sobre la notícia treballada.
  • Veu en off; és el cos de la notícia. El/s corresponsal/s redacten la notícia amb ple de detalls. Mentre la diuen, solen sortir imatges o alguna gravació referent al que s'està dient.
  • Resum i acomiadament; un cop s'ha dit la notícia, el corresponsal en diu el més important o el fet a remarcar. Seguidament es presenta, anomena el lloc i la cadena, i d'acomiada.