0. Introducció

Abans de començar a fer cristalls, caldria tenir clars alguns conceptes.

Què és un cristall?
Què és una dissolució saturada d'una sal?
Com té lloc un procés de cristal·lització?
Com podem fer créixer un cristall?