Presentació


Som un centre de la xarxa pública del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya que va començar a funcionar durant el curs 1999-2000. L'actual edifici data de l'any 2005 i està ubicat al mig de la Natura.
Propiciem l'arrelament al país, les tradicions i la cultura catalana.

Com a prioritat, ens plantegem la qualitat educativa incidint en:

- El saber
- El saber fer
- El saber estar
- El saber actuar

El paper fonamental dels nostres mestres és acompanyar els 
infants, 
per així, poder-los guiar en el seu camí de construcció del coneixement.


Promovem projectes educatius de tota la comunitat educativa amb un treball conjunt amb les famílies: menjadors, activitats extraescolars, Secció Esportiva...


Seguim els exalumnes en el seu pas a Secundària i potenciem la seva implicació a l'escola en activitats esportives i culturals. 


L'Escola Serena Vall creu que aprendre és afavorir i possibilitar al màxim el creixement intel·lectual, cultural, musical, artístic, emocional i social per aconseguir un desenvolupament harmònic, coherent i integral.

Som una escola pensada per facilitar la trobada dels infants mitjançant la descoberta i el joc. Un lloc on l'infant pugui desenvolupar-se personal i socialment.Comments