Escola Magí Morera (Lleida)
 

El Projecte Escolta’m és un projecte senzill. Per nosaltres això és una gran virtut perquè al costat d’aquesta senzillesa s’hi obren multitud de possibilitats en el camp educatiu. Parteix de quelcom tan necessari i quotidià com escoltar. Vivim en un món accelerat, els esdeveniments passen amb molta velocitat, hi ha molta facilitat de rebre informació i comunicar-se. Però, què passa amb quelcom tan humanament gratificant com escoltar i sentir-se escoltat ?

El Projecte Escolta’m vol promoure l’escolta activa del docent envers tots i cadascun dels seus infants. Escoltar és quelcom imprescindible per poder tenir eines d’anàlisi i fer un acompanyament adequat de tots i cadascun dels infants. No és una tasca fàcil quan el mestre o la mestra ha d’atendre a infinitat de temes i prendre centenars de decisions cada dia. És una capacitat professional de la que cal tenir cura i promoure, convé consciència, sensibilitat, formació, treball en equip... I, quelcom imprescindible sempre, però avui sembla que més, temps. D’aquí que el Projecte Escolta’m se situï en el marc horari setmanal del centre educatiu i esdevingui un projecte de centre.

Els centres educatius i tots els agents implicats en el projecte amb el suport de la Fundació Propedagògic volem anar teixint aquesta teranyina d'acompanyament, educació emocional, resiliència, coaching...