DOCUMENTS IMPORTANTS A TENIR EN COMPTE
 DE CARA AL CURS 2017-18:
 CALENDARI
 
2017-18
https://sites.google.com/a/xtec.cat/escolaserradelobac/home/calendari
NORMES DE FUNCIONAMENT GENERAL
https://sites.google.com/a/xtec.cat/escolaserradelobac/documents/normativa

 LLISTAT LLIBRES PRIMÀRIA
https://sites.google.com/a/xtec.cat/escolaserradelobac/documents/llibres

 ALTA / RENOVACIÓ SERVEI MENJADOR ESCOLAR
https://sites.google.com/a/xtec.cat/escolaserradelobac/menjador/alta-renovacio-servei-menjador


  


https://sites.google.com/a/serradelobac.net/espai-mestres/

https://www.google.com/accounts/Logout?service=wise&continue=https://sites.google.com/a/serradelobac.net/suvitaserraobac/

Estem escoltant...

https://es.pinterest.com/serradelobac/
https://drive.google.com/drive/folders/0B-SEva5lIcq6dlRDdjhrb2FkbVU