ELECCIONS CONSELL ESCOLAR

consells escolars
  • El consell escolar és l'òrgan de participació dels diferents sectors de la comunitat educativa en el govern dels centres.
  • El formen els representants de tota la comunitat educativa, és a dir, direcció, professors, famílies, personal d'administració i serveis i representant de l'administració local.
  • La funció principal del consell escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l'organització del centre: el projecte educatiu, la programació general, la gestió econòmica, la resolució dels conflictes, les activitats extraescolars, l'horari lectiu, etc.

GESTIÓ DE COMPRA DE LLIBRES

A TRAVÉS DEL SAVI

https://ampa.enginydigital.cat/AmpaVidreres

PAGAMENT DE LLIBRES i MATERIAL:  fins el 22 de juliol

Tant els llibres com el material que s'ha de comprar se'ls entregarà als alumnes el primer dia de curs, a l'aula.

Actes Consell Escolar

Ja teniu a la vostra disposició les actes dels consells escolars que es vagin celebrant.

Podeu trobar aquesta informació en el següent apartat:


Reunions de cursos

P3-P4-P5

Dimecres 3 d’octubre a les 17:00

1r

Dijous 4 d’octubre a les 16:45

2n

Dilluns 8 d’octubre  a les 16:45

3r

Dimarts 9 d’octubre  a les 16:45

4t

Dimecres 10 d’octubre  a les 16:45

Dilluns 15 d’octubre a les 16:45

Dijous 27 de setembre a les 16:45Les reunions individuals són els dijous de 13:00 a 14:00, però cal contactar amb el tutor/a a través de l'agenda per tal de concertar l'entrevista.

Llibres i material curs 2018-19


Llistat del llibres i material per nivells

SAVI
ENLLAÇOS   D'INTERÈS

google.cat

http://ensenyament.gencat.cat/ca

http://xtec.gencat.cat/ca/

http://www.edu365.cat/

https://sites.google.com/a/xtec.cat/seselva2/


https://www.youtube.com/watch?v=qqa8iWdFC2A

https://sites.google.com/site/aniversarisantiscle/home

Comments