Informacions

Aquí podeu trobar diverses informacions com ara: 

  1. Les circulars del curs actual, ordenades de més recents a més antigues.
  2. La relació d'activitats i sortides de cada nivell, així com els respectius fulls de pagament.
  3. Els llibres de text i material escolar de cada nivell.
  4. Les informacions referents a salut.