ILEC - Pla Lector

El nostre centre està immers dins del programa per l'Impuls de la Lectura que desenvolupa el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya amb l'objectiu estratègic de l'èxit escolar de tot l'alumnat.
Al llarg dels cursos 2012-2015, es realitzaran activitats diverses per tal de millorar i assolir aquest objectiu. Seran orientacions, pautes, assessoraments, formació... perquè s'incorporin i sistematitzin estratègies lectores com a eix vertebrador dels aprenentatges.
Per aquest curs 2012-2013 bàsicament es farà una diagnosi de com estem a nivell de pla lector i de la diagnosi de la lectura. Rebrem assessorament i formació.
Pel curs 2013-2014, es treballarà el taller de lectura (estratègies) i activitats de lectura pel PLEC en el marc d'una comissió de lectura.
I finalment el curs 2014-2015,  acabarem d'elaborar el PLEC i treballarem amb el Portafolis de lectura. 
Els eixos principals que pretén desenvolupar el Pla d'Impuls de la Lectura són:
- Saber Llegir: L'assoliment de les habilitats funcionals bàsiques de la lectura.
- Llegir per Aprendre: La capacitat d'utilitzar la lectura com a eina per a l'accés a la informació, la descoberta i l'ampliació de coneixements.
- Gust per Llegir: Fomentar la lectura sistemàtica en qualsevol suport, aprenent a reflexionar sobre el que s'ha llegit, sabent-ho explicar mitjançant evidències orals o escrites i sabent-ho compartir.

Comments