Pla d'Excel·lència

El Pla de Zona Educativa Escolar per a l'Excel·lència Educativa és una iniciativa pedagògica de tots els centres escola
rs de la Vall d'Aro que s'emmarca en els objectius del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya relatius a la millora de resultats acadèmics i la cohesió social. Aquest és un pla que s'inicia al curs 2012 i que té continuïtat fins a dia d'avui.
Quan ens referim a l'excel·lència educativa ho fem des de la capacitat d'arribar fins on permetin les capacitats de 
cadascú. Això implica:
1. Acceptar que l'excel·lència és un concepte relatiu que contempla el respecte als ritmes personals i els límits en les capacitats individuals.
2. Tots els alumnes tenen algun aspecte en el qual poden excel·lir.
3. Cal saber de l'alumnat què és capaç de fer i amb quins ajuts ho poden aconseguir.
4. Excel·lència no és un concepte segregador ni d'elit, sinó inclusiu.
5. Alguns alumnes poden ser receptors de determinats ajuts o suports especials, tant si presenten capacitats superiors 
com si presenten mancances importants.
6. Una zona implica una oportunitat d'explorar i compartir entre els centres i els seus professionals.
7. El paper de les institucions són cabdals per la dinamització i enfortiment del Pla. Participació dels Ajuntaments, Univ
ersitat de Girona, Inspecció del Departament d'Ensenyament, SEBE... 

Concretament en el nostre centre incidim en diversos aspectes per atendre l'alumnat en aquest sentit:

COMUNICACIÓ - LLENGÜES
Dins la societat de la comunicació on estem immersos avui dia, és molt important conèixer diversos idiomes i el seu bon ús.
Des de P3 que es potencia el llenguatge oral en diversos moments i sempre des d'un enfocament oral i visual. Això permet anar millorant el procés de lectoescriptura fins a cicle inicial.
Destacar també el treball per projectes on es potencia la presentació dels projectes a través de l'expressió oral. I en les àrees lingüístiques per descomptat.
Projecte Binding a primer de primària per a una lectura més eficaç.
La importància del treball de l'anglès des de P3 de forma oral i progressiu introducció a l'escrit. Així com la SEP d'altres capacitats per preparar examens de Cambridge.
El francès com a extraescolar a cicle superior.
El treball per RACONS a tota l'escola amb 2 mestres a l'aula. Normalment 2 hores a la setmana a l'àrea de català/castellà.
Pla lector a tota la primària distribuit en diferents franges horàries.
Treball d'audició i llenguatge amb mig grup de P3 a P5.
Tallers d'expressió corporal i teatre amb català o anglès.
Participació al certamen de lectura en veu alta.
                                                        

Racons a Infantil

Racons a Primària


MATEMATICO-CIENTÍFICA (STEAM)

MATEMÀTIQUES
El seu enfocament és mixte entre un treball més manipulatiu i experimental i un altre que engloba el quadern, llibre, recurs multimèdia...
Es destinen 2 hores a la setmana al treball de racons amb 2 mestres a l'aula on n'hi ha 2 de més autònoms i 2 de més dirigits. 
Els mestres elaboren materials adaptats a les necessitats del grup per així assolir els objectius i competències concretes de l'àrea.
Els grups de treball poden ser homogenis o heterogenis, segons el que es vulgui treballar.
També hi ha algun altre moment de treball de mig grup.
Treball de la Robòtica des de P3 fins a 6è dins les aules, a l'hora d'informàtica o de tallers. Treball amb Bee-boots, Pro-boots, Lego-Wedo i Lego_mindstorms i programació amb Scratch.
Tallers matemàtics i jocs amb material elaborat o comprat.
SEP d'altes capacitats per treball per projectes i amb participació al projecte Girobòtica de la Universitat de Girona.

CIÈNCIES
Projectes: El treball per projectes a l'àrea de Medi, on a través dels coneixements previs i dels interessos dels alumnes, anem investigant, descobrint, resumint el que ens interessa d'un tema en concret. Això permet fer un treball amb grup on cooperen per assolir els objectius marcats en el projecte en concret.
D'altra banda l'escola també desenvolupa 2 projectes interdisciplinars de gran format, com són el de Pagesos i el de Periodistes. Per un a part el primer, persegueix tots els continguts de medi referents al món animal i vegetal. En canvi el segon, a través de tastets de diferents mitjans com la ràdio, revista, televisió... treballem l'expressió oral i escrita.
En podeu veure alguns exemples a l'apartat de noves tecnologies d'aquesta pàgina web i al bloc de l'hort de l'escola.
Laboratori: espai destinat a l'experimentació, relacionant tasques d'experimentació proposades pels llibres o pels projectes d'aula. També investigació de fets, productes o d'altres que es deriven del projecte de l'hort. En aquest espai, els alumnes investiguen, creen hipòtesis, experimenten, extreuen conclusions... utilitzant el mètode científic.  

Tallers: una sessió a la setmana barregem els alumnes de diverses edats per participar en els tallers de temàtiques diverses. L'objectiu principal és que gaudeixin d'allò que fan, però també segons la seves intel·ligències múltiples més favorables.
Se'ls proposen activitats d'expressió corporal o teatre, de plàstica, d'activitat física, matemàtiques, científiques, inter i intrapersonals, musicals...
Els alumnes de primària poden escollir entre 3 de les 5 opcions que se'ls ofereixen a l'inici de curs, en canvi els alumnes d'infantil realitzen totes les propostes que els hi oferim.

Tallers a Infantil

Tallers a Primària


COHESIÓ SOCIAL
A l'escola des dels seus inicis ha cregut molt necessari que hi hagi una bona cohesió social i per això té en compte que si l'alumnat està bé amb ell mateix i amb la resta de companys, el desenvolupament de la seva tasca serà millor.
Abordem amb diferents propostes aquest tema:

Projecte Petita tutoria: on el/la tutor/a escolta a un petit grups de 1 a 4 alumnes escollits per criteris concrets o a demanda dels propis alumnes. Aquesta tutoria es realitza de forma continuada un cop per setmana al llarg del curs. Permet una relació diferent, més propera i permet conèixer diferent a l'alumnat de l'aula.

Convivència: una hora a la setmana destinada al treball d'habilitats socials. En aquest moment es plantegen activitats com l'assemblea, debats, dinàmiques de grup, jocs i activitats, treball de les emocions... i sempre des d'un punt de vista sistèmic.

Banc dels acords: espai reservat a la mediació durant l'estona del pati. Hi ha un banc físic on els alumnes s'hi assenten per mediar si han tingut algun conflicte. Prèviament s'ha fet alguna sessió per explicar que vol dir un procés de mediació.

Cooperació: des de petits afavorim un clima de treball en equip, d'ajuda i col·laboració per fer un aprenentatge compartit. Ja sigui pel tipus de propostes didàctiques com els projectes o el treball per racons, o per l'agrupament de les taules i el material compartit al llarg de tota l'escolaritat.

Consell de delegats: que els alumnes i les famílies tinguin un espai per expressar les seves inquietuds, necessitats, dubtes... creiem que és molt important, per aquest fet, al llarg del curs fem 2 o 3 reunions entre la direcció del centre i els delegats d'aula per un costat i els delegats d'aula de les famílies per un altre. 

Padrins lectors: Els alumnes de 5è i 6è fan un suport lector als alumnes de 1r i 2n.

Aules Obertes: les famílies prèvia cita, poden entrar a les aules a veure com treballem.

Pati compartit: el nostre pati / zona d'esbarjo està oberta de P3 a 6è per tal que els alumnes puguin interactuar entre ells.

Delegats aula dels alumnes i de les famílies: cada grup classe té 2 delegats alumnes i 2 delegats familiars. Al llarg del curs ens trobem algun dia per debatre temes i dinàmiques escolars.

Públic a les nostres activitats: en moltes ocasions els alumnes creen obres de teatre, exposen projectes que han preparat, fan una dansa... i els alumnes de les altres classes o les famílies poden venir a veure el resultat final.

COMPETÈNCIA ARTÍSTICA
Com a novetat, des del curs 2018-2019, la mestra de música realitza tota l'àrea d'artística. L'aula de música s'ha convertit en l'espai creatiu i artístic de l'escola. La fusió del llenguatge plàstic i visual i el musical enriqueix el treball artístic.
Això ens ha permès fer projectes més rics i extensos, incidir amb aspectes més rellevants i motivadors.
En alguns grups disposen de mig grup per treballs de gran format o per desenvolupar aspectes més complexos.
Tallers musicals: oferts a les 3 franges de petits, mitjans i grans i en formats diversos com cant coral, grup instrumental, danses, cançó...
Participació a la trobada de Cant Coral del Baix Empordà amb l'alumnat de cicle mitjà.

A continuació podeu veure una presentació sobre aquest treballPresentació Pla d'Excel·lència
També us deixem un enllaç del PLA D'EXCEL·LÈNCIA A LA VALL D'AROPer cinquè any, un grup d'alumnes de 5è i 6è de la nostra escola ha participat durant un trimestre a l'activitat organitzada per la UDG, GIROBÒTICA. Aquesta activitat pretén fomentar la creativitat, el treball en equip, l'emprenadoria i l'esperit crític entre l'alumnat.
El diumenge 24 de març de 2019 s'ha celebrat l'acte final on els alumnes en grups han presentat el seu projecte final, en el nostre cas en Josep, l'Ona, l'Alejandro, en Nil i l'Iker han defensat davant d'un tribunal de professors de la universitat, de famílies i d'altres grups escolars,el seu projecte anomenat "NIJAO URBAN 5".
Moltes felicitats a tots!!!


Els nostre
s alumnes de 6è han participat a la VII edició del concurs "Pensem Fort" de la Zona d'Excel·lència Vall d'Aro (divendres 12 d'abril de 2019). Les escoles participants eren les de Vall d'Aro, Els Estanys, Pedralta i Fanals d'Aro.
La nostra escola hi participava amb el concursants:  Ona Vidal, Laia Cassà, Marco Azambuja i Jaume Saez (suplents: Joan López i Josep Barnés).
Ens van obsequiar amb un diploma commemoratiu i un lot de llibres.
Moltes gràcies a l'Institut Ridaura per tot el muntatge i als Ajuntaments de Castell Platja d'Aro i S'agaró i Santa Cristina d'Aro.
Comments