QUI SOM?


L’Escola Dolors Almeda té una tradició educativa de més de 50 anys. És per tant, referent al barri i a la ciutat.

 Actualment ens trobem en fase d’actualització del nostre Projecte Educatiu.

Volem trobar l’equilibri entre els bons resultats acadèmics obtinguts fins ara i els nous corrents educatius. És temps de renovació, d’innovació, de formació i de consens. Tenim el suport d’EscolaNova 21 per assolir aquesta fita.

Diuen els experts que les professions del futur no estan inventades, i que moltes de les actuals quedaran rellevades per les màquines. És moment, per tant, d’apostar pel foment d’aquelles competències i capacitats que  permetin als alumnes adaptar-se a tot allò que vindrà: la creativitat, el treball en equip, la curiositat per la descoberta i la recerca, la capacitat d’autocrítica... s’obren pas en el  currículum,   sense perdre els valors que ens fan més humans, que ens fan més persones.

 Hem començat aquest curs a P3 un canvi metodològic que respecta més els diferents ritmes d’aprenentatge, la diversitat d’ interessos i les capacitats individuals. En la mateixa línia, oferim ambients d’aprenentatge a Educació Infantil.

 Fomentem la participació familiar, en activitats organitzades dins i fora l’horari escolar. Valorem l’opinió i la implicació  de les famílies.

 Col·laborem amb el Citilab de Cornellà per introduir la robòtica a l’escola com una eina que ajudi al desenvolupament cognitiu.

 El contacte amb l’anglès l’inicien els nens i nenes a P3 a través del joc i les cançons. Creiem que per fomentar aquesta tercera llengua els alumnes l’han de viure com una manera més de comunicar-se i no tan sols com una àrea motiu d’estudi. Per això a cicle mitjà fem la plàstica en anglès, a cicle superior una part de les ciències i dansa a tota la primària.

 Volem que els nostres alumnes siguin feliços a l’escola, que trobin un espai que els permeti realitzar-se com a persones i que alhora els estimuli les ganes per aprendre cada dia alguna cosa nova.

 

 

 

 

 

 
                  
 

 

 
 
Comments