Preinscripció 2019-2020


Jornades de portes: 
  • 19 de març a les 9.30 hores
  • 20 de març a les 17.00 horesServei acollida durant la jornada de portes obertes

18 de març 2019, 3:10 publicada per Escola Vicente Ferrer   [ actualitzat el 18 de març 2019, 3:12 ]

A la jornada de tarda, per tal de poder seguir tota la jornada, oferim una doble possibilitat:

       - per una banda, que l'infant vagi acompanyat amb un adult de confiança; 

       - per altra banda, un servei d'acollida amb monitoratge contractat pel centre.

A la jornada de matí, no tenim acollida atesa la baixa assistència de nens o nenes en aquest horari (molts estan a les llars d'infants).

Sol·licitud de preinscripció

14 de març 2019, 3:08 publicada per Escola Vicente Ferrer

Criteris i documentació

5 de març 2019, 3:29 publicada per Escola Vicente Ferrer   [ actualitzat el 5 de març 2019, 3:31 ]

El que us presentem a continuació és un resum de la normativa. Si voleu consultar la resolució oficial, cliqueu aquí

Criteris generals

Existència de germans escolaritzats al centre o de pares o tutors legals que hi treballen

40 p.

NOMÉS 1

Quan el domicili habitual es troba a l'àrea d'influència del centre.

30 p.

Quan l'adreça del lloc de treball d'un d'ells és dins l'àrea d'influència del centre.

20 p.

Quan el domicili habitual és al mateix municipi que el centre sol·licitat en primer lloc, però no en la seva àrea d'influència.

10 p.

Quan el pare o mare o tutor/a són beneficiaris de l'ajut de la renda garantida de ciutadania.

10 p.

Discapacitat de l'alumne/a, pare o mare, tutor/a o germans igual o superior al 33%.

10 p.

 

 

Criteri complementaris (per desempatar)

Família nombrosa o família monoparental.

15 p.

Documentació a aportar

 

1.    L'original i una fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.

2.    Segons el cas:

-       L'original i una fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

-       Quan el domicili habitual que s'al·lega no coincideix amb el del DNI, s'acredita amb el certificat o volant municipal de convivència de l'alumne/a, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant. Cal presentar el DNI renovat amb l'adreça correcta dins el termini per a la matricula

-       Domicili del lloc de treball: còpia del contracte laboral o un certificat emès a aquest efecte per l'empresa. En el cas d'autònoms, s'ha d'acreditar amb una còpia del formulari de la declaració censal d'alta, modificació i baixa en el cens d'obligats tributaris

3.    L'original i una fotocòpia del DNI de l'alumne/a si és major de 14 anys o té DNI tot i ésser menor de 14 anys.

4.    Presentar la documentació que acredita el compliment dels criteris al·legats.

Calendari del procés

5 de març 2019, 3:25 publicada per Escola Vicente Ferrer   [ actualitzat el 5 de març 2019, 3:32 ]

Difusió de l'oferta provisional

27 de març

Presentació de sol·licituds (tramesa en suport informàtic o en paper) (demanar cita)

29 de març al  9 d’abril

Publicació llistes amb barem provisional

26 d’abril

Presentació reclamacions

29 de abril - 3 de maig

Publicació llistes amb barem definitiu

8 de maig

Sorteig

9 de maig

Publicació llistes ordenades definitives

14 de maig

Ampliar peticions

30 de maig al 3 de juny

Publicació oferta definitiva

11 de juny

Publicació llistes admesos

12 de juny

Matriculació (demanar cita)

20 al 26 de juny

Atenció

16 de febr. 2019, 9:28 publicada per Escola Vicente Ferrer

La preinscripció de germans s'ha de fer exactament de la mateixa manera que la resta d'alumnes, en cas de no fer-se dins dels terminis establerts perdrien els punts i anirien a la cua com a "sol·licitud fora de termini".

Aquest curs, com que no s'ha rebut cap instrucció en aquest sentit per part del Departament d'Educació, no disposem d'un registre de germans per a la preinscripció. 

Novetats

15 de febr. 2019, 21:46 publicada per Escola Vicente Ferrer

Aquest any s'eliminen els criteris de prioritat complementaris següents:

  • Que l'alumne o alumna tingui una malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs.
  • Que el pare, mare, tutors o germans hagin estat escolaritzats al centre en ensenyaments declarats actualment gratuïts i universals.

Període de preinscripció i portes obertes

15 de febr. 2019, 21:45 publicada per Escola Vicente Ferrer   [ actualitzat el 21 de febr. 2019, 6:43 ]

Període de preinscripció per al proper curs 2019-2020: del 29 de març al 9 d’abril de 2019.  Caldrà demanar cita prèvia.

L'Ajuntament organitza una xerrada informativa per a famílies el dijous 28 de febrer, a les 18 h, a Can Massallera. Si cliqueu aquí podeu accedir a la informació del Web de l'Ajuntament.

Si teniu fills o filles nascuts al 2016 cal fer la preinscripció dins dels terminis establerts. El fet de ser germans d'alumnes no eximeix d'haver de realitzar els tràmits pertinents dins del termini establert.

Jornades de Portes Obertes: 
  • 19 de març a les 9.30 hores.
  • 20 de març a les 17.00 hores.

1-7 of 7