Què vol dir Escola Verda?

Cada cop més és la nostra obligació com a centre educatiu que som  i degut a la importància que té el nostre entorn, educar els nostres alumnes envers el medi, per tal de sensibilitzar-los davant dels problemes ambientals i desenvolupament sostenible. Per tant, des de fa molt de temps el nostre centre fomenta els valors ambientals a tots els sectors de la nostra comunitat educativa, per tal que puguin assolir una personalitat ecològica integral, és a dir, una actitud  respectuosa amb el medi natural i el nostre entorn.  És per aquest motiu que d'institut Ciutat de Balaguer, promou  molt activament la inclusió d’activitats ensenyament-aprenentatge de caire mediambiental en el currículum de tot el nostre alumnat i pretén establir nous camps d’actuació per tal que aquest eix transversal sigui un dels principis bàsics per al nostre centre.

 

Des del novembre de 2010, l’institut Ciutat de Balaguer forma part de la XESC (xarxa d’escoles per a la sostenibilitat de Catalunya).

Subpàgines (1): Objectius