INFORMACIÓ

L’horari de l’alumnat és de 09:00 a 12:30 i de 15:00 a 16:30.
L’AMPA ofereix serveis de guarda matinal i de tarda i servei de menjador.