Infants


Volem que els vostres fills i filles estiguin a gust a l’escola, gaudeixin i tinguin il·lusió de venir i d’aprendre, on juguin, riguin i tinguin amics, on es puguin expressar i siguin escoltats i acceptats, on se sentin feliços i estimats, segurs de si mateixos i capaços d’establir relacions de confiança i respecte entre companys i adults.


Volem despertar l’interès de l’alumnat per:

- Aprendre a ser i a actuar de forma cada vegada més autònoma
- Aprendre a pensar i a comunicar.
- Aprendre a descobrir i a tenir iniciativa.
- Aprendre a conviure i a habitar el món.