Com ho fem?_ antiga

Per tal de contribuir al desenvolupament de les capacitats del nostre alumnat, ens hem proposat:
Realitzar treball per projectes a partir dels interessos dels xiquets i xiquetes, del que saben i del que volen saber, investigant sobre un tema i compartint amb les famílies els resultats de les nostres investigacions.
• Crear racons on l’alumnat aprengui a partir d’activitats manipulatives i del joc, treballant de manera individual i en grup reduït.
• Dissenyar tallers de descoberta a partir de l’observació i l’experimentació amb la finalitat de despertar la seua curiositat envers la natura, l’art i la música.
• Despertar el gust per la lectura: lectura de contes, dramatitzacions, conta-contes...
• Establir un primer contacte oral amb la llengua anglesa d’una forma natural, lúdica i motivadora a partir de contes, rimes, cançons i rutines d’aula.
• Planificar sessions de psicomotricitat que desenvolupin el coneixement del cos, les seues possibilitats i limitacions mitjançant diferents activitats. En el cas de P4 aquestes sessions són en anglès.
• Atendre a la diversitat, ja que tots som plurals i hem de respectar els ritmes i capacitats dels infants. I oferint, a més, una atenció individualitzada a tots els xiquets i xiquetes.
• Incidir en el treball dels valors i les emocions per poder identificar-los i expressar-los.
• Fer de les TIC una eina més d’aprenentatge, però apostant per fer-ne un ús crític i responsable.