INSTAL·LACIONS

  
 
         Pati de pàrvuls        
 
      Pista d'esport             
 
             Biblioteca            
 
           Aula d'informàtica           
  
 
 Aula de música         
 
Comments