INFORMACIÓ REUNIONS FAMÍLIES INICI DE CURS

Aquí podreu trobar tota la informació resumida que es va donar a les diferents reunions d'inici de curs que es van realitzar amb les famílies durant aquest mes de setembre i octubre.
Si teniu qualsevol comentari o dubte, poseu-vos en contacte amb l'escola o amb el/la tutor/a del/de la vostre fill/a.
ĉ
Joana Ferré,
24 d’oct. 2013, 6:16
ĉ
Joana Ferré,
17 de nov. 2013, 13:04
ĉ
Joana Ferré,
17 de nov. 2013, 13:05
ĉ
Joana Ferré,
24 d’oct. 2013, 6:14
ĉ
Joana Ferré,
24 d’oct. 2013, 6:15
ĉ
Joana Ferré,
24 d’oct. 2013, 6:15
Comments