BOOKTRAILER
  • Treball realitzat pels alumnes de 4t, durant el curs escolar 2013-2014
  • La producció final ha estat realitzada per un grup de 6 alumnes, escollits entre les dues classes.
  • S'ha treballat totes les competències digitals recomanades pel Departament d'Ensenyament: audio, video, música, dicció, interpretació i composició.
  • Ha estat un projecte intercurricular de Català, Matemàtiques, Música i Plàstica, però sobretot i especialment de lectura, redacció, sintàsis i ortografia.
  • Aquest Booktrailer ha estat un dels escollit per a ser projectat durant l'entrega de premis dels Jocs Florals Escolar del Districte de Ciutat Vella 2014.