Què fem‎ > ‎

Activitats a la ciutat

  • Consell de nois i noies de L’Hospitalet

El Consell de Nois i Noies és  un  projecte  de  participació  a  través  de la implicació dels nois i les noies en temes d’interès ciutadà. Discuteixen sobre temes d’àmbit ciutadà que els preocupen i els interessen, els estudien i fan propostes per a millorar la ciutat. L'escola té dos representants que  són els alumnes delegats de les classes de 5è i de 6è, que es reuneixen mensualment amb els consellers/eres representants de les escoles del barri que participen en aquest projecte, per treballar la proposta feta des de l'Ajuntament.


El Ple del consell es reuneix tres  vegades l'any, a l’inici de curs, un ple de treball  a mitjans de curs i el de tancament a final de curs per donar els resultats a l'alcalde.  Els alumnes consellers s'encarreguen, a mes a més, de transmetre la informació i engrescar a la resta d'alumnes de l'escola a les assemblees que es van realitzant puntualment al llarg del curs.