ELS ARTISTES

El curs 2013-2014 es treballa el projecte interdisciplinari dels artistes. Cada cicle treballa un artista:
Educació Infantil: Georgia O’keefe, Cicle Inicial: Jackson Pollock, Cicle Mitjà: Piet Mondrian
  i Cicle Superior: Andy Warhol. Aquest projecte es desenvoluparà durant el segon i el tercer trimestre. 
Les activitats conjuntes seran:
  • Pintar una paret del pati referent l'artista.
  • El dia 6 de juny es realitzarà una activitat de cloenda perquè totes les famílies pugui veure els treballs que s'han realitzat.