Projecte Interdisciplinari

Cada curs es realitza un projecte interdisciplinari sobre diverses temàtiques. És un projecte on es
treballen les diferents àrees de forma transversal. Alguns dels projectes que s'han dut a terme han sigut:
els artistes, els contes, les 3R, l'energia, el bosc i el riu i la salut.