Trets d'identitat

Som una  escola Pública d’Infantil i Primària (3 a 12 anys)

 •   3 aules d’Infantil, de P3 a P5
 •   6 aules de Primària de 1r a 6è

 Horari lectiu: matí de 9h a 12:30h

                     tarda de 15h a 16:30h

Escola d'una línia que ens permet mantenir un tracte personalitzat amb l’alumnat i les seves famílies.

Escola laica, catalana, plural, integradora i sostenible.

Utilitzem el català com a llengua vehicular i d’aprenentatge.

Utilitzem les noves tecnologies com a complement per l’aprenentatge.

Escola Verda:  Treballem perquè l’educació ambiental formi part de la vida quotidiana dels infants.; perquè adquireixin hàbits

i compromisos per ser respectuosos amb el medi ambient.

 

Què pretenem?

La formació integral de l’alumnat.

Crear un ambient estimulador en el que els nens i nenes puguin desenvolupar les seves capacitats intel·lectuals, emocionals, cognitives, d’expressió i motrius.

Donar instruments per ser competents en tots els àmbits de la seva vida.

Fer dels nostres alumnes persones crítiques, observadores, responsables amb el medi, amb el treball, en definitiva que siguin persones íntegres.

 

Què fem?

Tallers a Educació Infantil
Sortides relacionades amb els objectius de curs
Racons a Educació Infantil
Participem en activitats proposades per l’Ajuntament
Diversos projectes:
 • Escola Verda: Hort a tots els nivells
 • Biblioteca: PuntEdu a tots els nivells
 • Orator a Cicle mitjà i Superior (Anglès: desdoblament del grups)
Coordinació amb els Instituts de la zona: Can Vilumara, Mercè Rodoreda i Apel·les Mestres
Reforços pels els/les alumnes que ho necessiten
Atenció als nens i nenes amb NEE

L’Escola ofereix

Atenció personalitzada a les famílies: entrevistes, reunions
Menjador escolar:
 • Activitats per grups
 • Migdiada P-3
Activitats i serveis de l’AMPA
  • Servei d’acollida matinal
  • Activitats extraescolars (de P3 a 6è)
  • Col·labora i organitza festes amb l’escola
  • Proporciona l’agenda escolar
            L'agenda escolar serveix de mitjà de comunicació família-escola i a primària és una eina d'organització de treball. 
            Tot l'alumnat, obligatòriament, ha de tenir l'agenda personalitzada de l'escola on estàn les Normes Generals, la Carta de Compromís i informacions diverses.

 

Darrere d’aquest projecte d’escola hi ha un equip de professionals il·lusionats/des, que treballen per poder-lo tirar endavant amb la col·laboració de tota la comunitat educativa. Un Projecte Educatiu que té com a objectiu final educar els nens i nenes en un marc de respecte, tolerància i responsabilitat, tot ajudant-los a créixer personalment i facilitant la seva integració en etapes posteriors del Sistema Educatiu.