El pagament, de material i sortides, s'efectuarà al compte corrent del Banc de Sabadell.
ES53-0081-1849-6100 0100 7801
Per tal de fer els ingressos disposeu de dues modalitats:
-Per transferència bancaria des del vostre banc o caixa.
-Pel caixer automàtic de qualsevol de les oficines del banc de Sabadell mitjançant l'opció del menú ingrés a tercers-núm. CC- Nom, cognoms i curs de l'alumne/a.
Aquesta opció té cost zero.0€.
Ajuts de menjador:  Podeu consultar les llistes de les beques adjudicades als plafons de l'Escola.
Reunió de famílies de cinquè curs. Data 29 de setembre.
Horari a les 16:45h.
Reunió de famílies de sisè curs. Data 5 d'octubre.
Horari a les 16:45h.

Per a les famílies que ho necessitin, el dia de la reunió de pares i mares, s'organitzarà un servei d'atenció a l'alumnat d'Educació infantil, Cicle Inicial, Cicle Mitjà i Cicle Superior.


  Escola pública d'infantil i primària    
C/ Arag
ó 121. DP 08 
015. 
  Tf.934544865  
Fax. 934514947           

Correu a8001911@xtec.cat
 
 


Ampa Els Llorers


Cicle Infantil
PROU!
Comptador
visitants