Personal del Centre

Equip directiu:

    • Directora: Conxita Gimeno
    • Cap d'Estudis: Alicia Muñoz
    • Secretària: Oscar Naranjo 


Equip docent:

Educació Infantil:

    • P3A: Àngela Ariño
    • P3B:Montse Ibáñez
    • P4A: Esther Catalán
    • P4B: Anna Palomeras
    • P5A:Glòria Oñoro
    • P5B:Rosa García
    • P5C: Belén Ortega
    • Reforç: Neus Ferrer
    • TEI: Estela Vela
    • Ànglès: Neus Ferrer
    • Música: Neus Ferrer
    • Psicomotricitat: Oscar Naranjo
    • Religió: Montse Voltas
    • Ed. Especial: Ana Puertas i M. José Martínez


Cicle Inicial:

    • 1rA: Inmaculada Velasco
    • 1rB: Araceli Velázquez
    • 2nA: Helena Pellicer
    • 2nB: Eva Mesa
    • Ed. Física: Josep Cardona
    • Anglès: Araceli Velázquez i Helena Pellicer
    • Música: Ruth Sánchez
    • Religió: Montse Voltas
    • Reforç i altres: Àlex Reverté i Mercè Fernández
    • Ed. Especial: Ana Puertas 


Cicle Mitjà

    • 3rA: Sara Pardo
    • 3rB: Mireia Contreras
    • 3rC: Eva Guijarro
    • 4rtA: Glòria Mendoza
    • 4rtB: Carolina Gallego
    • Ed. Física: Josep Cardona
    • Anglès: Àlex Reverté i Sandra Romero
    • Música: Ruth Sánchez
    • Religió: Montse Voltas
    • Ed. Especial: Montse Gusi
    • Reforç i altres : Mercè Fernández, Alícia Muñoz i Àlex Reverté
    • Aula d’acollida: Mercè Fernàndez


Cicle Superior:

    • 5èA: Jennifer Porras
    • 5èB: Amèlia Vila
    • 5èC: Cristina Montoya
    • 6èA: Cristina Márquez
    • 6èB: Mireia Franquesa
    • Ed. Física: Òscar Naranjo
    • Anglès: Sandra Romero/Cristina Montoya
    • Música: Ruth Sánchez
    • Plàstica i tallers: Mercè Fernández
    • Religió: Montse Voltas
    • Reforç i altres: Mercè Fernàndez, Conxita Gimeno
    • Ed. Especial: Montse Gusi
    • Aula d’acollida: Mercè Fernàndez

Personal no docent de serveis al centre:

    • Conserge: Laura Abelló
    • Administrativa: Susana Trujillo
    • Vetlladora: Jessica Rodríguez


Personal del servei de Menjador:

    • Coordinador:  Sergi Custey
    • Equip de monitors i monitores.


Personal extern al centre:

    • Psicòlog de l'EAP: Francesc Castelló
    • CREDA: Anna Aguilera
Comments