Personal del Centre

Equip directiu:

  • Directora: Conxita Gimeno
  • Cap d'Estudis: Alicia Muñoz
  • Secretària: Oscar Naranjo 


Equip docent:

Educació Infantil:

  • P3A: Àngela Ariño
  • P3B:Montse Ibáñez
  • P4A: Esther Catalán
  • P4B: Anna Palomeras
  • P5A:Glòria Oñoro
  • P5B:Rosa García
  • P5C: Belén Ortega
  • Reforç: Neus Ferrer
  • TEI: Estela Vela
  • Ànglès: Neus Ferrer
  • Música: Neus Ferrer
  • Psicomotricitat: Oscar Naranjo
  • Religió: Montse Voltas
  • Ed. Especial: Ana Puertas i M. José Martínez


Cicle Inicial:

  • 1rA: Inmaculada Velasco
  • 1rB: Araceli Velázquez
  • 2nA: Helena Pellicer
  • 2nB: Eva Mesa
  • Ed. Física: Josep Cardona
  • Anglès: Araceli Velázquez i Helena Pellicer
  • Música: Ruth Sánchez
  • Religió: Montse Voltas
  • Reforç i altres: Àlex Reverté i Mercè Fernández
  • Ed. Especial: Ana Puertas 


Cicle Mitjà

  • 3rA: Sara Pardo
  • 3rB: Mireia Contreras
  • 3rC: Eva Guijarro
  • 4rtA: Glòria Mendoza
  • 4rtB: Carolina Gallego
  • Ed. Física: Josep Cardona
  • Anglès: Àlex Reverté i Sandra Romero
  • Música: Ruth Sánchez
  • Religió: Montse Voltas
  • Ed. Especial: Montse Gusi
  • Reforç i altres : Mercè Fernández, Alícia Muñoz i Àlex Reverté
  • Aula d’acollida: Mercè Fernàndez


Cicle Superior:

  • 5èA: Jennifer Porras
  • 5èB: Amèlia Vila
  • 5èC: Cristina Montoya
  • 6èA: Cristina Márquez
  • 6èB: Mireia Franquesa
  • Ed. Física: Òscar Naranjo
  • Anglès: Sandra Romero/Cristina Montoya
  • Música: Ruth Sánchez
  • Plàstica i tallers: Mercè Fernández
  • Religió: Montse Voltas
  • Reforç i altres: Mercè Fernàndez, Conxita Gimeno
  • Ed. Especial: Montse Gusi
  • Aula d’acollida: Mercè Fernàndez

Personal no docent de serveis al centre:

  • Conserge: Laura Abelló
  • Administrativa: Susana Trujillo
  • Vetlladora: Jessica Rodríguez


Personal del servei de Menjador:

  • Coordinador:  Sergi Custey
  • Equip de monitors i monitores.


Personal extern al centre:

  • Psicòlog de l'EAP: Francesc Castelló
  • CREDA: Anna Aguilera
Comments