Organització‎ > ‎

Com eduquem?

  • L’escola és aconfessional i respectuosa envers les creences particulars. Ofereix l’opció de l’assignatura de Religió Catòlica, d’acord amb la normativa vigent.

  • Celebrem les festes tradicionals com a part de la cultura catalana i com a motiu d’aprenentatge, aprofitant l’ocasió per treballar diferents aspectes extracurriculars.

  • L’escola té com a objectiu que l’alumne sigui competent en el coneixement de les dues llengües oficials, així com que tingui uns coneixements bàsics de la llengua anglesa. En aquest sentit:

  • El català és la llengua d’ús habitual en les relacions, les comunicacions, els documents i en l’àmbit acadèmic, tal com disposa la normativa vigent. A més, s’imparteix a tots els nivells.

  • La llengua castellana s’introdueix a 1r. curs de Primària.

  • Iniciem l’aprenentatge de l’anglès a P4, integrat en les àrees curriculars.

  • Per tal de facilitar l’aprenentatge de la llengua d’aquells alumnes que provenen d’altres comunitats autònomes o països, posem en pràctica un Pla d’Acollida en el que s’inclou una atenció especial en els apartats lingüístics i socials.

  • Considerem que el desenvolupament dels nens i les nenes ha d’estar integrat en la realitat que ens envolta. Juntament amb els continguts curriculars, emmarcats dins de les Competències Bàsiques hi ha un contacte constant amb les noves tecnologies (informàtica, internet, ús de les PDI). D’altra banda, des de les diferents comissions de treball potenciem l’ús de la biblioteca i el desenvolupament de les habilitats sensorials i físiques en les àrees de música, visual i plàstica i educació física.
WebRep
Reputació global
 
Comments