Conceptes clauConsulteu aquestes pàgines amb informació sobre aquests conceptes, bàsics pel desenvolupament del Taller.