1a setmana‎ > ‎

Escenari 1

La Maria, l'Anton i la Pilar comencen a pensar al voltant del seu Entorn Personal d'Aprenentatge (PLE). En realitat, pensen en com ha anat canviant la formació del professorat i, en general, en els múltiples canals que ens faciliten aprenentatges. Tot plegat, després de llegir uns documents amb els conceptes clau lligat a aquestes noves maneres d'accedir i classificar, transformar i publicar i, finalment el més important: compartir els descobriments i les produccions.

Es tracta de crear l'estructura de serveis, eines i relacions amb persones que facilitin el desenvolupament professional, l'aprenentatge permanent al llarg de la vida, tot d'una manera autònoma però no exclusivament individual, sinó treballant en xarxa, aprenent socialment.

Inicialment, centraran l'atenció en els conceptes (PLE, PLN, etc) i començaran a crear el seu PLE amb uns serveis concrets, compartint-t'ho amb la resta de professorat. Simultàniament, iniciaran també l'espai web personal (portafolis) on aniran desant tota la informació que creguin oportú per tal d'emprar-la posteriorment, cada cop que la necessitin.