Entorn Personal d'Aprenentatge (PLE) i portafolis digital


 Abans de començar...

 

Què és un Taller Obert?

Un taller obert és un espai de participació i punt de trobada de docents. Compta amb la guia d’una persona dinamitzadora que facilita documentació en línia i referències, aporta exemples, proposa activitats amb una programació setmanal i modera les converses entre les persones que hi participen.

L’objectiu dels tallers oberts és apropar i compartir necessitats, coneixements, informació i propostes sobre instruments i metodologies innovadores per a l’aula. La dinàmica dels grups facilita que els docents puguin trobar i connectar-se amb d’altres professionals que comparteixen el seu interès o necessitat formativa i començar a teixir o ampliar la seva xarxa personal per aprendre a través de l’intercanvi i la participació activa.Taller Obert: PLE i portafolis digital

Les persones participants en aquest taller construiran o milloraran un Entorn Personal d'Aprenentatge integrant els recursos i serveis que ja utilitzen amb altres de nous, després de la seva identificació i anàlisi sobre la base de les necessitats personals de cada docent.

Per a l'organització i desenvolupament de les activitats s'utilitzaran els serveis de La meva XTEC i la Xarxa Docent, amb l'objectiu de facilitar la formació contínua, mes enllà de les tres setmanes de durada del taller obert. La comunicació i participació de les persones que s'uneixin al grup serà fonamental per al desenvolupament del taller.

La dinàmica del Taller Obert afavoreix l'organització i desenvolupament d'activitats orientades a treballar la competència digital de l'alumnat i a facilitar la formació contínua.

Tindrà una durada de 3 setmanes. Partirà d’un escenari, és a dir, d’una situació real o versemblant que es 
podria donar a qualsevol centre docent. A partir d’aquest escenari es plantejaran una sèrie d'activitats a les quals els participants hauran de donar resposta utilitzant els serveis abans esmentats.

D’aquesta manera pretenem que sigui la tecnologia la que estigui al servei de la metodologia, és a dir, que el que volem fer ens porti a fer servir les aplicacions, en consonància amb el model CTPD definit al document de contextualització dels Seminaris TAC.

Calendari

Es portarà a terme durant 3 setmanes al primer trimestre.
Començarà el 14 d'octubre i acabarà l'11 de novembre de 2013.

Consideracions d'interès

Els i les docents que s'uneixin al grup "Taller Obert: PLE i portafolis digital 13-14" disposen del grup de la Xarxa docent per compartir l'experiència. En les diferents converses que s'aniran creant trobaran les pautes per a la realització de les activitats.

Llegiu amb atenció els diversos conceptes clau que s'inclouen en aquesta pàgina. Paraules com Entorn Personal d'Aprenentatge (PLE en anglès) aprenentatge social, identitat digital, portafolis i les 3X...

Els participants del taller obert faran el 
recull de recursos, enllaços, subscripcions, reflexions que ajuden a crear el propi PLE en el portafolis digital. En el portafolis digital entenem que ha d'incloure el recull de les evidències en la formació, però també totes aquelles bones pràctiques que un hagi pogut fer al llarg de la seva experiència d'aprenentatge. 

Les propostes, activitats i materials es recolliran en aquest lloc web. Les discussions, debats, consultes, dubtes... es realitzaran al grup corresponent de la Xarxa docent eduCAT2.0


Objectius del Taller
  • Obrir o continuar el camí dels docents cap a la reflexió sobre la seva identitat digital i els seus propis processos de formació i d'aprenentatge, i dirigir-lo cap a l'actualització professional permanent i informal per mitjà d'Entorns Personals d'Aprenentatge (PLE).
  • Construir o millorar un Entorn Personal d'Aprenentatge integrant els recursos i serveis que ja utilitza cada participant amb altres nous, després de la seva identificació i anàlisi sobre la base de les necessitats personals de cada docent.
  • Definir i crear el portafolis digital com a contenidor de les evidències d'aprenentatge, reflexions, i altres recursos necessaris per a treballar la competència digital de l'alumnat i del professorat.
  • Integrar noves eines i serveis en el propi entorn de treball i aprenentatge.
  • Començar o continuar el treball amb la xarxa de persones de confiança del propi docent, la seva Xarxa Personal d'Aprenentatge (PLN).
  • Ampliar les comunitats de docents mitjançant les xarxes socials professionals.
  • Construir o reforçar els pilars per a un aprenentatge al llarg de la vida, autogestionat.
En resum, caminar cap a la construcció d'Entorns de Treball i Aprenentatge Grupals.

Objectiu específic

Iniciar la concreció del vostre PLE, de la vostra PLN i de la vostra Identitat Digital.


Mapa del Taller Obert