PORTADA


https://sites.google.com/a/xtec.cat/ensenya-a-reciclar/home/reciclar%202.jpg?attredirects=0

Una webquest destinada a cicle superior de primària per treballar el tema del RECICLATGE.

Dissenyada per Helena Domènech Puig

hdomenec@xtec.cat, juliol del 2013