English Corner Institut in Alt Empordà

English Corner Institut és un projecte col·laboratiu entre diferents administracions i els centres d’educació secundària obligatòria de la ciutat de Figueres i Vilafant.

Aquest projecte intenta donar resposta, entre altres objectius, a l'eix 2 del Pla de Govern de la Generalitat de Catalunya 2013-2017, pel que fa al principi de FER DE CADA CENTRE UN CENTRE DE QUALITAT. Prioritzant l'aprenentatge de les competències bàsiques. Punt 3 "Potenciar el domini de la llengua anglesa en tot el sistema educatiu, en especial en la competència oral".


Aquesta línia de treball té la intenció de reduir les diferències entre l'alumnat, treballant per l’equitat i la igualtat d’oportunitats, en aquest cas amb l’impuls de les llengües estrangeres.


L`observació directa i les investigacions educatives ens demostren que laqualitat i quantitat de la formació en llengües estrangeres depèn de com es complementa aquest requisit per part de les famílies. Aquest projecte aposta perquè la renda familiar no sigui una barrera en l'adquisició d'una nova competència lingüística. Cal tenir present que la despesa familiar en activitats extraescolars se situa entre els 450 i 650€/any i infant. Despesa que no es troba a l'abast de totes les famílies, dificultant en gran mesura l'adquisició d'aquesta competència.


Avui dia el desconeixement i pobresa lingüística comporta, per les generacions escolaritzades, un llast inqüestionable i una manca d'oportunitats laborals en un món globalitzat.


Amb el propòsit d'intentar reduir aquest dèficit es pretén incorporar la figura d'un auxiliar de conversa a les aules de 4t d'ESO dels diferents instituts de la comarca.

Centres participants: INS Cendrassos. INS Olivar Gran. INS Alexandre Deulofeu. INS Narcís Monturiol. INS Ramon Muntaner de Figueres i INS de Vilafant, Escola Les Mèlies i Escola Sol i Vent de VilafantObjectiu,

  1. Potenciar el domini de la llengua anglesa en tot el sistema educatiu, en especial en la competència oral.

  2. Fomentar l'equitat, l'èxit educatiu i la igualtat d'oportunitats a partir de l'aprenentatge de lesllengües estrangeres.

  3. Ajudar a l'alumnat a assolir el nivell B2 d'anglès en finalitzar l'etapa tal i com assenyala el Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment (CEFRL).


Diagnosi,


Aquesta proposta ha estat compartida, analitzada i acceptada pel:


. GT English Time in Alt Empordà. Grup de professors de l’àrea de llengua anglesa del Departament d’Ensenyament que desenvolupa amb un destacat èxit, des del curs 2013-2014, diferents accions a la comarca com ara: English Time i English Time in Use

. SC Equips directius. Entorn de formació i treball en xarxa on hi participen quasi tots els instituts de la comarca (16 de 17 centres).

Davant la interpel·lació als equips directius i professorat per veure si creien que es tractava d’una actuació prioritària, els centres ens comenten que es tracta d'una actuació paral·lela a la resta d’accions que ja es realitzen. Ens comenten: "Aquest tipus d'actuacions no es poden oblidar. No podem caure en el parany d'adjudicar recursos només a les problemàtiques referents a la convivència. Aquest projecte -que ens presenteu- també contempla l'alumnat amb menys recursos, per tant és un encert".Premsa,

. El segon any de l'English Corner a les aules finalitza amb èxitFonts,


El projecte intenta donar resposta a les necessitats vivenciades pels centres i als baixos resultats acadèmics obtinguts en les proves de competències bàsiques de 4t d’ESO.

. Projecte del Grup de treball English Time in Alt Empordà

. Proves de Competències bàsiques

        . Síndic de greuges (documentació en línia):

            . La segregació escolar a Catalunya (II): condicions d'escolarització

            . El síndic constata que la segregació escolar erosiona el principi d'equitat.

        . Fundació Jaume Bofill (documents en línia):

                . Reptes de l'educació a Catalunya. Anuari 2015

        . Projecte de l’Ajuntament de Sabadell

. PEE, suport a les llengües estrangeres

. La educación pública aplica un nuevo método para aprender inglès


. ¿Realmente a los españoles se nos dan mal los idiomas?

. Només un de cada cinc espanyols parla anglès amb fluïdesa

. La escuela catalana, rezagada en idiomas extranjeros


Cal contactar amb el Servei Educatiu de l'Alt Empordà (SEAE) per concretar les situacions administratives i organitzatives derivades del projecte.


    Coordinadora del projecte: Gemma Martínez (gmarti65@xtec.cat) 
 

                                  https://sites.google.com/a/xtec.cat/english-time-in-alt-emporda/figueres-english-corner-institut/english-corner-institut-figueres       


Organitza,