Pàgina d'inici

El sistema solar

Una webquest (activitat d'aprenentatge basada en Internet) per a Coneixement del medi natural, social i cultural a cicle mitjà de primària

Adaptació de la webquest de Teresa Torné realitzada per Montserrrat Montanyà

mmonta42@xtec.cat

Octubre 2012