Calendari de tasques

Primer trimestre

 Setembre Octubre Novembre Desembre
 
 • Revisar matrícula i assignació a grups-classe
 • Actualització dades religió, llengua estrangera
 • Actualització dades NEE
 • Actualització dades alumnat i famílies
 • Elaboració de llistats
 • Actualització dades docents i càrrecs
 • Revisar permisos GUAC
 • Donar correus XTEC
 • Sol·licitud subvencions activitats Ciutat i Escola (SBD)
 • Justificació petites reparacions (SBD)
 • Petició de custòdia d'expedients d'alumnes traslladat o petició de ducuments de trasllat en el cas d'escoles concertades o bé de fora de Catalunya.
 • Beques NEE (Generalitat o Serveis Socials)
 
 • Tramesa càrrecs no directius
 • Fins el 31- Pla anual
 • Model 111 del 3r trimestre
 
 • Justificació petites reparacions (SBD)
 • Renovació Consell Escolar
 • Acceptació Agenda 21 (SBD)
 • Incidències d'ajuts de beques de llibres de l'ajuntament de Sabadell
 
 • Presentació pressupost
 • Tancament del llibre d'entrades i sortides correspondència
 • Justificació al Departament de la dotació per a  llibres i material

Segon trimestre

 Gener Febrer Març
 
 • Dia 31: Aprovació pressupost
 • Obertura del llibre d'entrades i sortides correspondència
 • Presentació pressupost
 • Model 111 3r trimestre
 • Model 190
 • Liquidació exercici pressupostari anterior
 
 • Presentació Declaració 347 a Hisenda
 • Jornades portes obertes
 
 • Preinscripcions
 • Presentació liquidació de pressupost

Tercer trimestre

 Abril Maig Juny Juliol
 
 • Publicació llistes preinscripció i reclamacions.
 • Justificació petites reparacions (SBD)
 • Model 111 del 1r trimestre
 
 • Llistes definitives d'admissions
 • Confirmació de plaça
 • Sol.licitud de beques de llibres i menjador de l'ajuntament
 
 • Revisió de PI i SEP
 • Acta d'avaluació a Esfera: final de cada cicle
 • Preparació del curs següent a Esfera
 • Matriculació
 • Memòria
 • Repartir certificats a 6è
 • Quotes sortides i material
 • Tramesa de lots de matrícula al RALC
 • Justificació Ciutat i Escola (SBD)
 • Justificació agenda 21 (SBD)
 
 • Promocionar alumnes a Esfera
 • Tancar el curs
 • Model 111 2n trimestre

(Seminari de secretaria 2018)
Comments