• Espai relacionat amb el Seminari de Secretaria de Sabadell i Sant Quirze del Vallès.
  • Presenta diferents temes d'interès per a la gestió d'un centre de primària de la zona, enfocant-los des de tres visions:
    • Temes de secretaria, típicament de gestió però també referents al paper del secretari/a en el centre
    • Webs d'interès per a la gestió del centre
    • Altres eines, especialment informàtiques
  • Un dels seus propòsits és dotar d'eines digitals la secretaria del centre... sense perdre el bon humor

Actualitzat  10/2015