Francesc Roig i Queralt


Albert Batet


Carmen Álvarez i Josep Maria Calbet


Francesc Fàbregas


Bibliografia

Tota la publicació

Editats per Editorial La Torratxa.          Maquetació i disseny El Vallenc, SL