Carles Duarte i Montserrat


Empar Escobar Galera


Albert Batet


Maria Banús i Josep Maria Calbet


Francesc Fàbregas


BibliografiaTota la publicació

Editats per Editorial La Torratxa.          Maquetació i disseny El Vallenc, SL