13.2 L'explosió del vapor

L’explosió de la caldera de la fàbrica Jover va afectar també l’adjacent fàbrica Regordosa, ja que la sala de la caldera estava de costat, només separada per un mur, amb la cuina i menjador de la fàbrica Regordosa. En l'accident van morir 12 persones, quatre homes i vuit dones, la majoria molt joves.

Poseu atenció amb els cognoms, procedència i edat de les víctimes.

Les víctimes de la fàbrica Jover:

Joan Clapers i Molins, 45 anys, Director de la fàbrica

Pere Casas i Camprubí, 30 anys, de Vilomara, auxiliar parador.

Manel Suñer i Graells, 25 anys, de Biosca, fogoner.

Enric Pla i Galobart, 15 anys, de Calders, auxiliar de fogoner.

Àngela Sellarès i Esteban, ?

Víctimes del fàbrica Regordosa:

Àngela Musterni i Soler, 14 anys, de Mura.

Antònia Musterni i Soler, 12 anys, de Mura.

Josefina Giralt i Sellarés, 18 anys, de Mura.

Àngela Ballvé i Serra, 16 anys, de Mura.

Maria Prunés i Llorens, 12 anys, de Rocafort.

Francesca Caelles i Sanmartí, 12 anys, de Rocafort.

Josefina Casablanca i Mañosa, 39 anys, de Mura.

Dies més tard va morir com a conseqüència del “susto” rebut: Àngela Bonvehí i Serra de 44 anys, de Manresa. La llista de ferits i afectats ve ser considerable.

L'ajuda que va proporcionar la ciutat de Manresa a la població del Pont li va valdre la concessió del títol de "Benéfica" a la solidària ciutat.

    Si ens fixem amb els cognoms, procedència i edat de les víctimes podem comprovar que en la primera fase de la industrialització la majoria de la mà d'obra procedia de l'entorn rural més proper i amb una important presència femenina molt jove. Si observem les cares d'aquests esforçats treballadors i treballadores en la imatge feta set anys abans de l'explosió podem veure reflectida en els seus ulls i el seu rostre la duresa de la vida que duien.

    Siguin aquestes ratlles un sentit homenatge a tots els anònims treballadors i treballadores que amb la seva suor i sovint la seva vida van contribuir al progrés del nostre país.


Comments