Premi Parc Agrari


 SUBMODALITAT/ ENTITAT

PARC AGRARI DEL BAIX LLOBREGAT. CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT

 BASES PARTICULARS

Els treballs presentats en aquesta modalitat han de tractar aspectes vinculats a les diferents línies que s’especifiquen a continuació, totes elles relacionades amb les activitats i usos del territori del Parc Agrari del Baix Llobregat. Poden referir-se a un municipi, grup de municipis concrets o al conjunt del Parc Agrari del Baix Llobregat.

 

1.- Demografia agrària i modalitats d’explotacions agrícoles.

2.- Producció agrària ecològica

3.- Relació entre espais agrícoles, naturals i /o urbans

4.- Producció agrícola i comercialització.

5.- Ramaderia

6.- Fauna útil per a l’agricultura.

7.- Tecnologia aplicada a les activitats agrícoles, ramaderes o de gestió d’espais naturals.

 DESCRIPTORS 

Agricultura, ramaderia, medi natural en un context agrari, i espais agraris periubans.

 NO ES TINDRAN EN CONSIDERACIÓ ELS TREBALLS PRESENTATS EN AQUEST PREMI QUE NO ESTIGUIN INCLOSOS EN AQUESTS DESCRIPTORS. 


 PREMI

- Premi al guanyador gentilesa de la Diputació de Barcelona.

- Obsequi finalistes: un pack d’activitats d’oci. Amb la col·laboració de: