Premi Consell de Dones


 SUBMODALITAT/ ENTITAT

CONSELL DE DONES DEL BAIX LLOBREGAT. CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT

 BASES PARTICULARS

Els treballs presentats en aquesta modalitat han de tractar aspectes vinculats a les diferents línies que s’especifiquen a continuació. Es valorarà que la recerca estigui vinculada al territori del Baix Llobregat.

1 Coeducació i Noves masculinitats. Valors, rols i identitats.

- Què és el sexe i què el gènere, com es construeixen socialment els rols i com s’identifiquen les desigualtats que suposen.
- Anàlisi de l’actualitat, nous models de família i nous rols i relacions entre els persones i parelles en l’àmbit familiar.

- Projectes coeducadors a la comarca del Baix Llobregat, quins objectius tenen, quina metodologia i resultats.

- Altres temes similars.

2 Participació social i política de les dones. Desigualtats de gènere existents en aquest àmbit.

- Maneres de participar en la vida social i política i formes que tenen les dones de participar (les diferents tipus de dones: joves, grans, de diferent procedència ètnica, etc...).
- Desigualtats en l’accés a la vida política i social. Diferents tipus de lideratge, com lideren les dones, existeixen  diferències?

- Situació del teixit associatiu en relació a la igualtat de gènere: associacions de dones, entitats que fan accions per fomentar la igualtat d’oportunitats, etc...

- Altres temes similars.

3. Model productiu actual i alternatives per un nou model amb perspectiva de gènere.

- El paper de les dones en l’economia comarcal. Com participen les dones en el mercat laboral (entrades i sortides, condicions laborals, salaris, llocs de treball, etc...)
- Incompatibilitats entre l’organització del treball productiu i del treball reproductiu (treball domèstic i de cura de les persones, especialment infants i gent gran).

- Desigualtats en la repartició del treball de reproducció i cura i repercussions per les carreres professionals de les dones.

- Altres temes similars.

4 Violències

- Causes estructurals de la violència masclista (per què es produeix, quines formes adopta, quines conseqüències té, anàlisi d’allò que es considera una relació d’amor desitjable o no desitjable, etc....).
- Anàlisi de la dimensió i les dades existents sobre violència masclista, avenços legislatius, etc...

- Tractament de la violència pels mitjans de comunicació (tractament de notícies, foment d’estereotips masclistes, etc...).
 DESCRIPTORS

Coeducació, participació social i política, carreres professionals de les dones , violència de gènere, nous models de lideratge, nous models de treball i models productius, usos del temps i conciliació.

 PREMI- Premi al guanyador gentilesa de la Diputació de Barcelona.

- Obsequi finalistes: un pack d’activitats d’oci. Amb la col·laboració de: