Premis Plataforma per la Llengua

SUBMODALITAT/ ENTITAT

 

Plataforma per la Llengua (Territorial del Baix Llobregat)

 

BASES PARTICULARS

Premi a treballs de contingut lingüístic o literari en l’àmbit de la comarca del Baix Llobregat:

Poden optar a aquest premi els treballs de recerca que analitzin dades de caràcter lingüístic referides a la llengua catalana a la comarca del Baix Llobregat.

També poden optar a aquest premi els treballs que analitzin o tractin aspectes de la literatura catalana a través d’escriptors de la comarca o vinculats a la comarca com, per exemple,  M. Mercè Marçal, Francesc Pujols, Joana Raspall o Joan Maragall.


Premi a la Qualitat Lingüística:

 

El Premi a la Qualitat Lingüística s’atorgarà a un dels treballs preseleccionats que optin a qualsevol de les modalitats.
Només es tindran en compte els treballs redactats en llengua catalana. Els treballs redactats en llengües diferents del català no podran optar a aquest premi.
Es valorarà:
-        La correcció ortogràfica
-        La correcció sintàctica
-        L’estructura del discurs
-        L’ús adequat i precís de la terminologia
-        La presentació (aspectes formals i de disseny)

 

DESCRIPTORS

 

Llengua i literatura catalanes en relació a la comarca del Baix Llobregat

 

PREMI

 

Premi a càrrec de la Diputació de Barcelona

Material de promoció de l’entitat

 

RECURSOS

 

 

 

Comments